30 th


Nov 2019

Co znajdziemy na stronie zapomnieni?

fundacja zapomniani

Fundacja w projekcie zapomniani zajmuje się pokazywaniem różnej wiedzy z lat 1800-1939 na temat powiatu sochaczewskiego. Fozm na stronie zapomniani publikuje życiorysy ludzi spoczywających na pobliskich nekropoliach, a także inne ciekawe fotografie, dokumenty z tamtego wieku. Historia tego regionu nie jest tylko wydarzeniami, jakie miały miejsce w tych latach, to również mieszkańcy m.in. kapłani, przedsiębiorcy, działacze społeczni, którzy swoją patriotyczną postawą przyczynili się do rozwoju Mazowsza. Ich działanie skierowane jest do młodych ludzi, którzy w wielu przypadkach nie znają historii tego regionu i nie dysponują wiedzy na temat ludzi walczących o ziemię sochaczewskie. Na stronie znajdziemy życiorysy ludzi, jakie zmarły przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej, fotografie nagrobków, a także dokumenty oraz artykuły z prasy z tamtych czasów.

Często osoby starsze tacy jak historycy, dziennikarze, działacze kultury znają opisywane wydarzenia z inne perspektywy, strona zapomniani ma dostarczyć im wiedzę wielowiekowego dziedzictwa ziemi mazowieckiej. Fozm czyli Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza zorganizowała projekt zapomniani, który ma na celu przypomnienie ludzi, jakie dzięki swoim majątkiem, pracą społeczną przyczyniły się do rozwoju Mazowsza. Na stronie dodawane są życiorysy ludzi spoczywających na cmentarzach dawnego regionu sochaczewskiego. W planach Fozm jest rozwijanie serwisu zapomniani, aby więcej ludzi poznało istotne osoby tego regionu.